RB ESPI 12/2020 | Powiadomienie z art. 19 Rozporządzenia MAR

RB ESPI 12/2020 | Powiadomienie z art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Tech Invest Group S.A. _”Spółka”_ w załączeniu przekazuje powiadomienie, jakie Spółka otrzymała w dniu 3 kwietnia 2020 r. na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Rozporządzenie MAR_.

Powiadomienie_-_Elzbieta_Boryn