RB ESPI 13/2020 | Projekt SatRevolution S.A. we współpracy z Politechniką Poznańską – dofinansowanie kwotą 10,2 mln zł

RB ESPI 13/2020 | Projekt SatRevolution S.A. we współpracy z Politechniką Poznańską – dofinansowanie kwotą 10,2 mln zł

Zarząd Tech Invest Group S.A. _dalej: „TIG”, „Emitent”_ informuje, iż decyzją z dnia 22 kwietnia 2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dokonało wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 6/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka – Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Spośród 93 wniosków wytypowane zostały 23 projekty, w tym projekt „Uniwersalna platforma nanosatelitarna dla współdzielonych misji badawczych, eksperymentalnych i komercyjnych”, który będzie realizowany przez SatRevolution S.A. we współpracy z Politechniką Poznańską _dalej: „Projekt”_.

Wartość Projektu: 13.350.229,06 zł.
Przyznana kwota dofinansowania: 10.234.599,51 zł.
Ok. 70% realizacji i ww. kwoty dofinansowania przypadnie SatRevolution S.A. _dalej: „SatRev”_, a ok. 30% Politechnice Poznańskiej.

Celem Projektu jest opracowanie, zbudowanie i przetestowanie na orbicie innowacyjnej platformy nanosatelitarnej, która będzie umożliwiała przeprowadzanie przez kilka podmiotów odrębnych zadań podczas jednej wspólnej misji satelitarnej. Spowoduje to rozłożenie kosztów stałych _koszt platformy, wylotu, pozwoleń itd._ na kilku uczestników misji, obniżając tym samym ostateczny wydatek ponoszony przez każdego z nich.

Różnorodność wymagań i zastosowań wymusza stworzenie zaawansowanej i wysokowydajnej platformy wyposażonej w moduły z szerokim zakresem parametrów i możliwością dostosowania ich do wymaganych potrzeb. Platforma docelowo będzie produktem komercyjnym a zarazem usługą, w ramach której zainteresowane instytucje _uczelnie, instytuty naukowo-badawcze oraz przedsiębiorstwa komercyjne_ będą mogły przeprowadzić swoją misję przy znacząco obniżonych kosztach i zaangażowaniu. Platforma będzie oparta na powszechnie stosowanym standardzie CubeSat i będzie posiadała wszystkie moduły do efektywnego zarządzania i przeprowadzania zróżnicowanych misji w warunkach kosmicznych.

Przewidziany termin zakończenia Projektu: I kwartał 2023 r.

Udział TIG w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów SatRev: 7,52%.
Udział Kvarko ASI Sp. z o.o. w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów SatRev: 9,53%.
Udział TIG w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Kvarko ASI Sp. z o.o.: 33,33%.