RB EBI 7/2020 | Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

RB EBI 7/2020 | Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Zarząd Tech Invest Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 maja 2020 r. Pani Elżbieta Boryń złożyła rezygnację (z dniem 13 maja 2020 r.) z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.