RB EESPI 20/2020 | SatRevolution S.A. – informacje o statusie i planach spółki (list intencyjny o dokapitalizowaniu SatRevolution)

RB EESPI 20/2020 | SatRevolution S.A. – informacje o statusie i planach spółki (list intencyjny o dokapitalizowaniu SatRevolution)

Zarząd Tech Invest Group ASI S.A. _dalej: „Emitent”, „TIG”_ informuje, że 29 maja 2020 r. Emitent podpisał list intencyjny ze swoją spółką portfelową SatRevolution S.A. _dalej: „SatRevolution”, „Spółka”_. TIG obecnie posiada 7,52%-owy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów SatRevolution. Ponadto, Kvarko ASI Sp. z o.o. posiada 9,53%-owy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów SatRevolution. TIG posiada 33,33%-owy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Kvarko ASI Sp. z o.o.A. W liście intencyjnym SatRevolution oświadczył, że dotychczas zrealizował niżej przedstawione kamienie milowe:

1. Spółka przeprowadziła dwie udane misje satelitarne, z czego lot w kosmos pierwszego satelity Spółki _Światowid_ miał miejsce w kwietniu 2019 r.

2. Spółka opracowała platformę CubeSat – NanoBus wraz z własnym oprogramowaniem sterującym i komunikacyjnym.

3. Spółka zawarła umowy z PWC, Nanoracks, Airbus, Virgin Orbit i Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w zakresie współpracy przy prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych i współpracy przy wysyłaniu ładunków na orbitę.

4. Spółka zawarła listy intencyjne z Miastem Wrocław, Grupą Azoty, PZU LAB S.A., Japan Space Imaging Corporation, Rabbit S.A. – są to podmioty zainteresowane wykorzystaniem zdjęć satelitarnych pozyskiwanych przez SatRevolution.

5. W grudniu 2019 r. projekt Spółki _we współpracy z Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu oraz Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN_ o wartości 3,9 mln zł został wybrany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania kwotą 3,6 mln zł.

6. W lutym 2020 r. projekt Spółki _we współpracy z Politechniką Wrocławską_ o wartości 53,1 mln zł został wybrany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania kwotą 33,4 mln zł.

7. W kwietniu 2020 r. projekt Spółki _we współpracy z Politechniką Poznańską_ o wartości 13,4 mln zł został wybrany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania kwotą 10,2 mln zł.

8. Spółka zakończyła wstępny etap rozwoju swojego teleskopu satelitarnego DeploScope.B. Aktualnie SatRevolution realizuje niżej przedstawione projekty:

1. W czerwcu 2020 r. planowane jest, przy współpracy z Centrum Kosmicznym Uniwersytetu Grenoble, wystrzelenie na orbitę satelity AMICal Sat, za pomocą której obserwacjom i badaniom podlegać będą zorze polarne.

2. W grudniu 2020 r. planowane jest wystrzelenie na orbitę 4 satelitów:

a_ SteamJet – satelita komercyjny w ramach kontraktu dla brytyjskiego przedsiębiorstwa SteamJet Space Systems, którego misją będzie przetestowanie innowacyjnego napędu,
b_ Aurora – satelita komercyjny w ramach kontraktu dla fińskiego przedsiębiorstwa Aurora OY, którego misją będzie przetestowanie innowacyjnego napędu,
c_ SW1FT – nanosatelita o rozmiarze 3U, na pokładzie którego co najmniej 3 klientów komercyjnych wyśle na orbitę swoje ładunki,
d_ LabSat – satelita badawczy realizowany w ramach projektu, o którym mowa w powyższym punkcie A.5; satelita zostanie wystrzelony w celu przeprowadzenia eksperymentów biologicznych na orbicie przez Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN.

3. Spółka realizuje projekt, o którym mowa w powyższym punkcie A.6 polegający na budowie i wyniesieniu na orbitę konstelacji 8 nanosatelitów obserwacyjnych. Będą one obrazować większość obszarów Ziemi w ok. 32-godzinnych interwałach czasowych, w wysokiej rozdzielczości 1 m. Na rynku komercyjnym stanowi to innowację w ujęciu globalnym. Projekt pozwoli zaoferować atrakcyjny wachlarz zaawansowanych usług z zakresu technologii kosmicznej. Przewidziany termin zakończenia: maj 2023 r.

4. Spółka realizuje projekt, o którym mowa w powyższym punkcie A.7 polegający na opracowaniu, zbudowaniu i przetestowaniu na orbicie innowacyjnej platformy nanosatelitarnej. Będzie ona umożliwiała przeprowadzanie przez kilka podmiotów odrębnych zadań podczas jednej wspólnej misji satelitarnej. Spowoduje to rozłożenie kosztów stałych _koszt platformy, wylotu, pozwoleń itd._ na kilku uczestników misji, obniżając tym samym ostateczny wydatek ponoszony przez każdego z nich. Przewidziany termin zakończenia: I kwartał 2023 r.

5. Spółka cały czas prowadzi działania, które docelowo mają prowadzić do stworzenia konstelacji 1024 satelitów, które będą z orbity monitorować Ziemię w czasie rzeczywistym _30-minutowy czas rewizyty_ – projekt REC. Obrazowanie będzie się odbywało w technologii zależnej od zapotrzebowania, w tym hiperspektralnej. Rozwiązanie będzie miało zastosowanie cywilne i militarne. Spółka planuje finalizację budowy projektu REC w 2026 r. Projekt, o którym mowa w powyższych punktach A.6 i B.3 jest częścią projektu REC.C. Według wiedzy Spółki, szacunki rynkowe są takie, że rynek nano- i mikrosatelitów wzrośnie z 1,5 mld USD w 2019 r. do 3,6 mld USD w 2024 r. i dalej będzie rósł – do nawet ponad 5 mld do 2027 roku.D. W celu pozyskania środków na realizację strategii rozwoju SatRevolution rozważa przeprowadzenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego _emisja nowych akcji_ i wyraża wolę, aby akcje zostały objęte m.in. przez TIG, a TIG wyraża zainteresowanie objęciem pakietu nowo emitowanych akcji Spółki.

Akcje Satrevolution zostaną wyemitowane po cenie rynkowej. Strony ustaliły, że wartość akcji SatRevolution objętych przez TIG powinna wynieść 1 mln zł. Kwota ta może być różna w zależności od efektów prowadzonych przez TIG działań mających na celu dokapitalizowanie TIG.E. Celem Spółki jest jej debiut _wprowadzenie akcji do zorganizowanego obrotu_ na rynku giełdowym w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii lub ewentualnie w innym kraju. Zakłada się, że przed debiutem przeprowadzone zostanie IPO _oferta akcji_ w celu pozyskania przez SatRevolution środków pieniężnych na dalszy intensywny rozwój.F. Intencją TIG i SatRevolution jest, aby objęcie akcji SatRevolution przez TIG zostało przeprowadzone do 30 września 2020 r.