RB ESPI 28/2020 | Inwestycja spółki celowej – Alphamoon Sp. z o.o.

RB ESPI 28/2020 | Inwestycja spółki celowej – Alphamoon Sp. z o.o.

Zarząd Tech Invest Group ASI S.A. _”TIG”, „Emitent”_ informuje, iż 22 września 2020 r. zawarta została umowa inwestycyjna _”Umowa”_ pomiędzy Alphamoon Sp. z o.o. _”Alphamoon”_ a trzema podmiotami, w tym z funduszem Kvarko ASI Sp. z o.o. _”Kvarko”_ prowadzącym działalność inwestycyjną i realizującym organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt BRIdge Alfa.

Alphamoon pozyskało na rozwój środki pieniężne w kwocie 1 mln zł, a Kvarko objęło 10% udziałów w tej spółce. TIG posiada 1/3 kapitału zakładowego Kvarko.

Alphamoon stworzy bazującą na algorytmach sztucznej inteligencji _ang. Artificial Intelligence, AI_ platformę Tyro. Zostanie ona wykorzystana do zarządzania modelami przetwarzającymi język naturalny _ang. Natural Language Processing, NLP_. Platforma będzie stanowiła podstawę do definiowania i zarządzania procesami do automatycznego przetwarzania dokumentów, znajdując zastosowanie w takich branżach jak bankowość, ubezpieczenia, windykacja, przemysł, sektor publiczny, retail.

Narzędzie będzie należeć do rozwiązań z grupy zrobotyzowanej automatyzacji procesów _ang. Robotic Process Automation, RPA_. Głównym przeznaczeniem platformy będzie ekstrahowanie, klasyfikacja i przetwarzanie zestawów danych z różnego rodzaju dokumentów, w zależności od oczekiwań i potrzeb klientów. Pozwoli to m.in. na automatyczne rozpoznawanie typu/kategorii dokumentu, wyciąganie kluczowych informacji, wyszukiwanie informacji w treści, ocenę kompletności dokumentu itd. System samodzielnie będzie mógł przekształcać dokumenty nieustrukturyzowane _np. sprawozdania finansowe, umowy, dokumenty urzędowe_ w dane strukturalne, które będą mogły zostać następnie wykorzystane. Dzięki temu narzędzie zapewni:

– zmniejszenie kosztów pracy ludzkiej,
– skrócenie czasu wymaganego do ręcznej weryfikacji dokumentów,
– zwiększenie wiarygodności przedstawianych wyników analiz,
– niższe koszty wdrożenia dzięki uniwersalnym komponentom wielokrotnego użytku,
– szybszy czas wdrożenia dzięki autorskiemu algorytmowi uczenia na niewielkiej liczbie przykładów treningowych.

Według GrandViewResearch wartość rynku sztucznej inteligencji w 2020 roku wyniesie 62,4 mld USD. Szacuje się, że wzrośnie ona do 733,7 mld USD w 2027 roku, a skumulowany roczny wskaźnik wzrostu _CAGR_ w latach 2020-2027 ukształtuje się na poziomie 42,2% r/r.