RB ESPI 30/2020 | Informacja o działalności inwestycyjnej TIG oraz planowanych inwestycjach

RB ESPI 30/2020 | Informacja o działalności inwestycyjnej TIG oraz planowanych inwestycjach

Mając na uwadze porozumienie, o którym Tech Invest Group ASI S.A. _dalej: „Emitent”, „Spółka”, „TIG”_ komunikowała raportem bieżącym nr 29/2020, Spółka informuje, że planuje kontynuować i rozwijać działalność inwestycyjną prowadzoną w ramach grupy kapitałowej TIG. Inwestycje mają być ukierunkowane, jak dotychczas, na branże związane z nowymi technologiami, w tym dodatkowo na segment fotowoltaiki.

Emitent raportami bieżącymi nr 17/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020 i 23/2020 informował o planowanych inwestycjach TIG w Shuttout Ltd., DEBN Sp. z o.o., Bioceltix S.A., SatRevolution S.A. i Farm Innovations Sp. z o.o. _listy intencyjne_. Ustalenia Emitenta i tych podmiotów były takie, aby transakcje zostały zrealizowane do 30 września 2020 r. W związku ze zbliżającym się terminem Emitent informuje, że proces, o którym Spółka komunikowała raportem bieżącym nr 29/2020 wymaga przesunięcia w czasie ww. inwestycji, jednak TIG będzie dążył do ich realizacji.