RB EBI 18/2020 | Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

RB EBI 18/2020 | Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Zarząd Tech Invest Group ASI S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 1 października 2020 r., ze skutkiem na ten dzień, Pan Krzysztof Cichecki złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.