RB ESPI 33/2020 | Inwestycja spółki celowej – Acatavir Sp. z o.o.

RB ESPI 33/2020 | Inwestycja spółki celowej – Acatavir Sp. z o.o.

Zarząd Tech Invest Group ASI S.A. _”TIG”, „Emitent”_ informuje, iż 8 października 2020 r. zawarta została umowa inwestycyjna _”Umowa”_ pomiędzy nowo zawiązywaną spółką Acatavir Sp. z o.o. _”Acatavir”_ a pięcioma podmiotami, w tym z funduszem Kvarko ASI Sp. z o.o. _”Kvarko”_ prowadzącym działalność inwestycyjną i realizującym organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt BRIdge Alfa.

Acatavir pozyskał na rozwój środki pieniężne w kwocie 1 mln zł, a Kvarko objęło 20% udziałów w tej spółce. TIG posiada 1/3 kapitału zakładowego Kvarko.

Celem Acatavir, po przeprowadzeniu szeregu odpowiednich badań, jest stworzenie i skomercjalizowanie innowacyjnego produktu do leczenia i/lub zapobiegania infekcji, tzw. kociego kataru, wywołanej przez herpeswirusa kotów, w szczególności – herpeswirusa kotów typu 1 _FHV-1_ i kaliciwirusa kotów _FCV_. Zapalenie górnych dróg oddechowych u kotów _zwane właśnie kocim katarem_, jest powszechną chorobą i określeniem zbiorczym obejmującym zakaźne schorzenia dróg oddechowych oraz błon śluzowych u kotów. Objawem może być zarówno łagodny, wodnisty wyciek z nosa jak i ciężkie schorzenia ogólnoustrojowe prowadzące do śmierci.

Obecnie stosowane leczenie antywirusowe jest trudne, gdyż powoduje poważne skutki uboczne i jest stosunkowo drogie. W związku z tym istnieje potrzeba otrzymania nowych inhibitorów replikacji kocich herpeswirusów, w szczególności wirusa FHV-1. Poszukiwane są środki o innym mechanizmie działania niż obecnie dostępne do leczenia i/lub profilaktyki, które ponadto nadawałyby się także do terapii skojarzonej. Gotowy produkt opracowany w wyniku badań Acatavir ma odpowiedzieć na kilka potrzeb związanych z leczeniem kociego kataru:

– skrócenie czasu rekonwalescencji,
– obniżenie kosztów leczenia kotów,
– ograniczenie liczby działań niepożądanych,
– zwiększenie precyzji stosowania dzięki aplikacji bezpośrednio na miejsca chorobowo zmienione,
– wielowymiarowe działanie dzięki dodatkowemu wspomaganiu regeneracji nabłonka,
– wdrożenie nowych mechanizmów działania w leczeniu kociego kataru.

Pozostałymi czterema pomysłodawcami i udziałowcami Acatavir _każdy po 20%_ są:

– prof. dr hab. Krzysztof Pyrć _Prezes Zarządu Acatavir_ – profesor zwyczajny, mikrobiolog, biotechnolog, wirusolog, uznany ekspert w zakresie koronawirusów, kierownik Pracowni Wirusologii i twórca Laboratorium Wirusologicznego BSL3 Virogenetics w Małopolskim Centrum Biotechnologii, a także laboratorium zakaźnego na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ;

– prof. dr hab. Maria Nowakowska – profesor zwyczajny, wybitny i nagradzany ekspert z zakresu chemii, trzykrotnie członkini Komitetu Noblowskiego nominującego kandydatów do Nagrody Nobla;

– prof. dr hab. Krzysztof Szczubiałka – profesor zwyczajny, wybitny i nagradzany ekspert z zakresu chemii, specjalista w obszarach związanych z zastosowaniem polimerów w biomedycynie, w tym do zwalczania wirusów;

– mgr Aleksandra Synowiec – biotechnolog, wirusolog molekularna, członek zespołu i doktorantka w Laboratorium Wirusologicznym BSL3 Virogenetics w Małopolskim Centrum Biotechnologii, laureatka nagrody L’Oréal-UNESCO For Women in Science Award L’Oréal-UNE.

W 2019 r. 25% gospodarstw domowych w Europie posiadało co najmniej jednego kota, co przekłada się na ponad 106 mln tych zwierząt _raport roczny za 2020 r. sporządzony przez European Pet Food Industry Federation_. Według szacunków Market Data Forecast wartość rynku zdrowia zwierząt towarzyszących w 2019 r. wyniosła 15,3 mld USD i do 2024 r. wzrośnie do 20,7 mld USD przy CAGR na poziomie 6,26%.

Aktualnie TIG zaangażowany jest w 6 spółek portfelowych bezpośrednio i 17 _łącznie z Acatavir_ pośrednio _poprzez Kvarko_.