RB ESPI 32/2020 | Informacja o obligacjach serii A i pożyczkach udzielonych przez głównych akcjonariuszy Spółki

RB ESPI 32/2020 | Informacja o obligacjach serii A i pożyczkach udzielonych przez głównych akcjonariuszy Spółki

W nawiązaniu do informacji przekazanych przez Tech Invest Group ASI S.A. _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ raportem bieżącym nr 5/2020 Zarząd Spółki informuje, że w dniu 1 października 2020 r. Spółka zawarła umowy z trzema głównymi akcjonariuszami Spółki _dalej: „Akcjonariusze”_, zgodnie z którymi wymagalne na dzień 1 października 2020 r. zadłużenie Emitenta w stosunku do Akcjonariuszy w kwocie 1,1 mln zł _obligacje serii A o wartości nominalnej 900 tys. zł oraz pożyczki w kwocie 63 tys. zł powiększone o odsetki_ zostało prolongowane w formie pożyczek do dnia 15 stycznia 2021 r. Warunki pożyczek są rynkowe.

Pozostałe obligacje serii A o wartości nominalnej 100 tys. zł podlegają rozliczeniu pieniężnemu _wypłata kwoty wykupu wraz z odsetkami_.