RB ESPI 36/2020 | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 listopada 2020 r.

RB ESPI 36/2020 | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 listopada 2020 r.

Zarząd Tech Invest Group ASI S.A. _”Spółka”_, zwołując Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie _”WZ”_, przekazuje wymagane dokumenty.

Informacje o zamierzonych zmianach statutu znajdują się w ogłoszeniu.
Proponowany tekst jednolity statutu stanowi projekt jednej z uchwał.

WZ zwołuje się na 25 listopada 2020 r., godz. 10:30. Odbędzie się ono w siedzibie Spółki, pod następującym adresem: Tech Invest Group ASI S.A., ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka.

Adres strony internetowej z pełną dokumentacją dotyczącą WZ: www.tigsa.pl/walne-zgromadzenie _zakładki: Relacje inwestorskie -> Walne Zgromadzenie_.