Oferta

Inwestycje w start-upy, nowe technologie

Wielkość pojedynczej inwestycji w kwocie do 1 mln zł (z możliwością kilkakrotnego inwestowania w ten sam projekt).

Inwestycje w spółki , przy wstępnym założeniu udziału na poziomie 10%-30% kapitału zakładowego.

Inwestycja poprzez podniesienie kapitału zakładowego bądź wykup dotychczasowych udziałów/akcji.

Planowany zwrot z jednostkowej inwestycji w okresie od 3 do 5 lat.

Wyjście z inwestycji poprzez odsprzedanie akcji inwestorowi branżowemu lub finansowemu, wprowadzenie na NewConnect lub rynek regulowany GPW.

Autoryzowany Doradca

Poprzez spółkę zależną T&T Consulting Sp. z o.o., która posiada nadane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uprawnienia Autoryzowanego Doradcy (NewConnect i Catalyst) oferujemy:

Doradztwo w procesie upublicznienia spółek (debiut na NewConnect oraz na rynku regulowanym GPW) oraz w zakresie wprowadzania obligacji do obrotu.

Sporządzanie dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia akcji i obligacji do obrotu.

Kompleksowe doradztwo w zakresie funkcjonowania instrumentów finansowych emitentów na rynku NewConnect i Catalyst, w tym zwłaszcza w zakresie obowiązków informacyjnych i nadzoru nad wypłatą świadczeń za pośrednictwem KDPW (obsługa zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji).

Doradztwo w zakresie prowadzenia relacji inwestorskich w spółkach publicznych.

doradztwo w zakresie Public Relations i usług marketingowych wspomagających działania relacji inwestorskich.