O nas

Spółka

Tech Invest Group S.A. nie jest typowym funduszem private equity, ponieważ z każdym przedsiębiorcą łączy nas bliska współpraca operacyjna. Budujemy indywidualne, długoterminowe relacje oparte na zaufaniu i profesjonalnej obsłudze. Celem nadrzędnym jest utrzymanie stałego wzrostu wartości firmy oraz wiarygodności wobec Inwestorów.

Strategia

Strategia zakłada prowadzenie działalności inwestycyjnej na własny rachunek poprzez  dokapitalizowywanie podmiotów działających w różnorodnych segmentach biznesu, w połączeniu z bezpośrednim (operacyjnym) wsparciem ich rozwoju: doradztwo strategiczne, doradztwo w zakresie funkcjonowania na rynku kapitałowym, doradztwo w zakresie pozyskiwania dodatkowego (zewnętrznego) finansowania.

 

TIG S.A.  inwestuje w akcje lub udziały głównie na rynku niepublicznym. Spółka może inwestować również w inne instrumenty finansowe będące zabezpieczeniem portfela lub jego uzupełnieniem.

 

Podstawą polityki inwestycyjnej TIG S.A. jest wyszukiwanie perspektywicznych podmiotów, w szczególności z segmentu nowych technologii, które będą wspierane przez TIG S.A. oraz współpracujących ze Spółką doradców. Kluczowe znaczenie ma analiza produktu oferowanego przez dany podmiot, ocena jego kadry zarządzającej oraz ogólnych perspektyw rozwoju tego podmiotu i rynku, na którym on działa. W kręgu zainteresowania Spółki są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę w Polsce, na wczesnym etapie rozwoju, charakteryzujące się innowacyjnością i perspektywą dużego wzrostu, a także wyróżniające się usługami lub produktami dającymi możliwość uzyskania istotnej przewagi konkurencyjnej na globalnym rynku.