Kalendarium

KALENDARIUM PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH

2020

2020-03-20 – publikacja raportów rocznych za 2019 r. (jednostkowy i skonsolidowany)

2020-07-08 – uzupełnienie raportów rocznych za 2019 r.

2020-05-15 – publikacja reportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.

2020-08-05 – publikacja reportu kwartalnego za II kwartał 2020 r.

2020-11-16 – publikacja reportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.

2019

2019-02-14 – publikacja reportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r.

2019-05-31 – publikacja raportów rocznych za 2018 r. (jednostkowy i skonsolidowany)

2019-05-15 – publikacja reportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.

2019-08-14 – publikacja reportu kwartalnego za II kwartał 2019 r.

2019-11-14 – publikacja reportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.

2018

2018-11-14 – publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.

2018-08-14 – publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2018 r.

2018-06-01 – publikacja raportów rocznych za 2017 r. (jednostkowy i skonsolidowany)

2018-05-15 – publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r.

2018-02-14 – publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r.

2017

2017-11-14 – publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.

2017-08-14 – publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2017 r.

2017-05-31 – publikacja raportu rocznego za 2016 r.

2017-05-15 – publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.

2017-02-14 – publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.

2016

2016-11-08 – publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

2016-08-09 – publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r.

2016-06-03 – publikacja raportów rocznych (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2015 r.

2016-05-10 – publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2016 r.

2016-02-15 – publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r.

2015

2015-11-16 – publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2015 r.

2015-08-14 – publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2015 r.

2015-06-03 – publikacja raportów rocznych (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2014 r.

2015-05-15 – publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r.

2015-02-16 – publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r.

2014

2014-11-14 – publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.

2014-08-14 – publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2014 r.

2014-06-10 – publikacja raportów rocznych (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2013 r.

2014-05-15 – publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2014 r.

2014-02-14 – publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 r.

2013

2013-12-17 – publikacja raportów skonsolidowanych za II kwartał i III kwartał 2013 r.

2013-11-14 – publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r.

2013-08-14 – publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2013 r.

2013-05-31 – publikacja raportu rocznego za 2012 r.

2013-05-15 – publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2013 r.

2013-02-14 – publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r.

2012

2012-11-14 – publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2012 r.

2012-08-14 – publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2012 r.

2012-05-31 – publikacja raportu rocznego za 2011 r.

2012-05-15 – publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2012 r.

2012-02-14 – publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 r.

2011

2011-11-14 – publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2011 r.

2011-08-15 – publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2011 r.

2011-05-16 – publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2011 r.

2011-04-28 – publikacja raportu rocznego za 2010 r.

2011-02-14 – publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 r.

2010

2010-11-12 – publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2010 r.

2010-08-12 – publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2010 r.

2010-07-30 – publikacja wstępnych szacunkowych wybranych danych finansowych za Q2 i H1 2010 r.

2010-05-17 – publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2010 r.

INNE WYDARZENIA

2010-06-02 – debiut Emitenta na rynku NewConnect