Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba
akcji i głosów
Udział w kapitale
zakładowym i ogólnej
liczbie głosów
Pretium Investments Sp. z o.o. SKA
(Mariusz Muszyński pośrednio)
5 710 676 16,69%
Mariusz Muszyński 2 310 726 6,75%
Mateusz Holly 8 010 961 23,42%
Piotr Kumięga 8 000 000 23,39%
Krzysztof Cichecki 3 601 675 10,53%
Pozostali 6 573 654 19,22%
RAZEM 34 207 692 100,00%

Akcjonariusz Liczba
akcji i głosów
Udział w kapitale
zakładowym i ogólnej
liczbie głosów
Pretium Investments Sp. z o.o. SKA
(Mariusz Muszyński pośrednio)
5 710 676 16,69%
Mariusz Muszyński 2 310 726 6,75%
Mateusz Holly 8 010 961 23,42%
Piotr Kumięga 8 000 000 23,39%
Krzysztof Cichecki 3 601 675 10,53%
Pozostali 6 573 654 19,22%
RAZEM 34 207 692 100,00%