Zarząd i Rada Nadzorcza

ZARZĄD

 

Jacek Strzelecki – Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Bankowość i ubezpieczenia. Od 2001 roku ściśle związany z rynkiem finansowym; specjalista zwłaszcza w obszarze kredytów, leasingu, faktoringu, ubezpieczeń oraz windykacji należności. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, kancelariach prawnych, a także spółce kapitałowej, w której przez okres dwóch lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W ramach własnego przedsiębiorstwa współpracował z dużym bankiem oraz wiodącą Kancelarią Prawną w Polsce w zakresie zarządzania wierzytelnościami oraz skutecznej obsługi pozostałych produktów i spraw. Obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

 

RADA NADZORCZA

 

Mariusz Muszyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Mariusz Muszyński jest Absolwentem Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać w 2000 r. w jednej z czołowych firm brokerskich w Polsce jako główny specjalista oraz Dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych.

Pan Mariusz Muszyński jest założycielem, głównym akcjonariuszem oraz Prezesem Zarządu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. W latach 2006, 2007 był członkiem Rady Nadzorczej jednego z domów maklerskich. W latach 2010-2012 zarządzał funduszem private equity oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. Od października 2012 r. w Zarządzie WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., od września 2014 r. jako Prezes Zarządu.

 

Elżbieta Boryń

Pani Elżbieta Boryń jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse Przedsiębiorstw oraz absolwentką Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu wyceny spółek kapitałowych organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr licencji 2981) oraz Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Pani Elżbieta Boryń doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując dla spółek pełniących funkcje Autoryzowanego Doradcy oraz w spółkach inwestycyjnych, gdzie była odpowiedzialna za analizę projektów inwestycyjnych, a następnie za budowanie i realizację strategii inwestycyjnych. Obecnie Pani Elżbieta Boryń, jako Członek Zarządu oraz Dyrektor Finansowy WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., jest odpowiedzialna za nadzór korporacyjny i finansowy nad spółkami z Grupy WDB oraz relacje inwestorskie Spółki.

 

Krzysztof Cichecki

Pan Krzysztof Cichecki ukończył Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie na kierunku Techniczna i Ekonomiczna Diagnostyka Ubezpieczeń. Posiada zdany egzamin brokerski. Od 1991 roku zawodowo związany z rynkiem ubezpieczeniowym. Pracował w kilku towarzystwach ubezpieczeniowych w działach ubezpieczeń oraz w Dziale Kontroli w jednej z central. Od 2000 roku zdobywa bogate doświadczenie dzięki pracy w dużych firmach brokerskich. Odpowiedzialny między innymi za procesy związane z opracowaniem i wdrożeniem procedur systemu zarządzania jakością. Pełnomocnik i Auditor wewnętrzny systemu ISO 9001:2000. Wieloletni praktyk w obsłudze takich klientów jak duże przedsiębiorstwa produkcyjne, szpitale, urzędy i inne instytucje publiczne, zarządy dróg, firmy transportowe, zarządcy nieruchomości i firmy budowlane. Autor kilku wdrożeń informatycznych wspierających sprzedaż i obsługę klienta. Przeprowadził kilkadziesiąt postępowań przetargowych na ubezpieczenia w oparciu o Prawo zamówień publicznych. Członek Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Od czerwca 2015 r. jako Prezes Zarządu Transbrokers.eu Sp. z o.o. skoncentrował swoją uwagę zawodową na rynku ubezpieczeń związanych z rynkiem transportowym – szczególnie uwzględniając wykorzystanie rozwiązań IT, telemetrii oraz wielu innych autorskich rozwiązań wspierających i pomagających bezpiecznie rozwijać biznes firmom transportowym i ich zleceniodawców.

 

Mateusz Holly

Pan Mateusz Holly jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych studiów Diagnostyki Ryzyk i Likwidacji Szkód Ubezpieczeniowych w Ubezpieczeniach Majątkowych i Osobowych Akademii Finansów w Warszawie oraz studiów doktoranckich Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Od ponad piętnastu lat Pan Mateusz Holly związany jest z branżą ubezpieczeniową. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku od współpracy z Commercial Union. W 1997 roku podjął pracę w Krajowym Instytucie Ubezpieczeń jako specjalista ds. ubezpieczeń. Od 1998 r. związany z Krajowym Biurem Brokerskim, gdzie od 2005 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora Zarządzającego.

Konsultant Krajowego Instytutu Ubezpieczeń. Odpowiedzialny za obsługę kluczowych klientów Krajowego Instytutu Ubezpieczeń i Krajowego Biura Brokerskiego, m.in. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., grupy PGNiG S.A., PKO BP S.A., Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., TP Internet Sp. z o.o., Exatel S.A. czy NOM Sp. z o.o. W ramach działalności zawodowej tworzył nowe programy ubezpieczeniowe i finansowe dla wybranych grup klientów. Inicjator i współtwórca Certyfikatu Jakości Produktów Ubezpieczeniowych „Dobra Polisa”. Autor publikacji z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem oraz przygotowanego w 2004 roku przez Krajowy Instytut Ubezpieczeń i Krajową Izbę Gospodarczą raportu „Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia w największych przedsiębiorstwach działających na rynku polskim”.

 

Piotr Kumięga

Pan Piotr Kumięga jest Absolwentem Podyplomowych Studiów Diagnostyki Ryzyk i Likwidacji Szkód Ubezpieczeniowych w Ubezpieczeniach Majątkowych i Osobowych Akademii Finansów w Warszawie oraz Studiów Doktoranckich na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego – Ubezpieczenia Społeczne. W 2003 r. na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej nr 1271/03 wydanego przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) rozpoczął prowadzenie działalności pod firmą Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. i do dnia dzisiejszego jest Prezesem jej Zarządu. W swojej pracy wykazuje się ogromnym doświadczeniem i wiedzą zdobytą przez prawie dwadzieścia lat prowadzenia firmy brokerskiej. W tym czasie uczestniczył w szeregu szkoleń i prelekcji organizowanych zarówno przez towarzystwa ubezpieczeniowe, jak i firmy specjalizujące się w tematyce ubezpieczeniowej, podnosząc tym samym swoje kwalifikacje. Jednym z niezaprzeczalnych atutów Pana Piotra Kumięgi jest doświadczenie w opracowaniu nowatorskich produktów ochronnych, niedostępnych standardowo na rynku ubezpieczeń, jak również opracowywanie i wdrażanie konkurencyjnych rozwiązań w zakresie produktów ubezpieczeniowych. W oparciu o to doświadczenie jest w stanie budować strategię działania, która wyznacza dalszy kierunek rozwoju rynku.