RB ESPI 31/2017 | Inwestycja spółki celowej

RB ESPI 31/2017 | Inwestycja spółki celowej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („TIG”, „Emitent”) informuje, iż 6 grudnia 2017 r. Kvarko Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Kvarko”) przystąpiła do umowy inwestycyjnej ze spółką technologiczną prowadzącą prace badawczo-rozwojowe w zakresie wdrożenia innowacyjnej igły do biopsji prostaty („Spółka Technologiczna”).

Kvarko dokona inwestycji w Spółkę Technologiczną kwoty 212.000,00 zł, przy czym 200.000,00 zł to wkład pieniężny, a 12.000,00 zł to wkład niepieniężny. Ponadto, na podstawie zawartej 6 grudnia 2017 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowy, Spółka Technologiczna otrzyma grant w postaci bezzwrotnego finansowania w wysokości 800.000,00 zł.

Łączna kwota pozyskana przez Spółkę Technologiczną na jej rozwój wynosi ok. 1,0 mln zł. Zostanie ona przeznaczona na opracowanie innowacyjnego urządzenia medycznego (igły), którego celem jest ograniczenie problemu powikłań podczas biopsji gruczołu krokowego.

Kvarko obejmie w Spółce Technologicznej nowo tworzone udziały stanowiące 20,00% w jej kapitale zakładowym.

Kvarko ma prawo dokonania zbycia całości udziałów Spółki Technologicznej. Intencją TIG jest, aby nastąpiło to przy znacznym wzroście wartości Spółki Technologicznej, w celu osiągnięcia przez Kvarko i TIG satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji.

TIG posiada udziały Kvarko stanowiące 1/3 jej kapitału zakładowego.