2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej ("TIG", "Emitent",...