RB ESPI 1/2019 | Inwestycja spółki celowej – itTicket Sp. z o.o.

RB ESPI 1/2019 | Inwestycja spółki celowej – itTicket Sp. z o.o.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („TIG”, „Emitent”) informuje, iż 10 stycznia 2019 r. zawarta została umowa inwestycyjna („Umowa”) pomiędzy nowopowstałą spółką itTicket Sp. z o.o. („itTicket”) a czterema podmiotami, w tym Kvarko ASI Sp. z o.o. („Kvarko”) prowadzącą działalność inwestycyjną i realizującą organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt BRIdge Alfa.

itTicket pozyskał na rozwój środki pieniężne w kwocie 1 mln zł, a Kvarko objęło 20,00% udziałów w tej spółce. TIG posiada 1/3 kapitału zakładowego Kvarko.

Działalność itTicket skupi się na stworzeniu unikalnej platformy edukacyjnej wspomagającej rozwój przyszłych programistów, w szczególności studentów (nie tylko kierunków informatycznych) i uczniów szkół ponadpodstawowych. Z drugiej strony, poprzez dostarczanie obiektywnych charakterystyk użytkowników, platforma będzie służyć przyszłym pracodawcom do pozyskiwania z rynku pracowników o zweryfikowanych, pożądanych umiejętnościach programistycznych (jej integralnym elementem będzie zautomatyzowany, obiektywny, ekspercki system rekomendacji użytkowników, oparty o algorytmy sztucznej inteligencji).