RB ESPI 20/2018 | Notyfikacje z art. 19 Rozporządzenia MAR

RB ESPI 20/2018 | Notyfikacje z art. 19 Rozporządzenia MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść powiadomień sporządzonych na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (Rozporządzenie MAR), które Spółka otrzymała w dniu 12 października 2018 r.

31545130_Mateusz_Holly_-_art._19_MAR.pdf

31545130_Pretium_-_art._19_MAR.pdf