RB ESPI 3/2019 | Inwestycja spółki celowej – Captive Portal Installer Sp. z o.o.

RB ESPI 3/2019 | Inwestycja spółki celowej – Captive Portal Installer Sp. z o.o.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („TIG”, „Emitent”) informuje, iż 28 lutego 2019 r. zawarta została umowa inwestycyjna („Umowa”) pomiędzy nowopowstałą spółką Captive Portal Installer Sp. z o.o. („CPI”) a czterema podmiotami, w tym Kvarko ASI Sp. z o.o. („Kvarko”) prowadzącą działalność inwestycyjną i realizującą organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt BRIdge Alfa.

CPI pozyskał na rozwój środki pieniężne w kwocie 1 mln zł, a Kvarko objęło 40,00% udziałów w tej spółce. TIG posiada 1/3 kapitału zakładowego Kvarko.

CPI stworzy narzędzie Captive Portal Installer, które będzie umożliwiało samoczynną konfigurację urządzenia sieciowego oraz zdalne wdrożenie tzw. captive portalu, czyli strony internetowej wyświetlanej użytkownikom otwartej, darmowej sieci WiFi w celu przyznania dostępu do Internetu po udanej autentykacji. CPI stanowić będzie element tzw. inteligentnego WiFi i umożliwi tworzenie oraz zarządzanie bazami danych klientów, korzystających z darmowej sieci. Zgodnie z wiedzą Emitenta obecnie na rynku nie funkcjonuje żadne rozwiązanie umożliwiające samoczynną konfigurację urządzenia sieciowego oraz zdalnego wdrożenia captive portalu.

Projekt powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie dostawców otwartych sieci WiFi, u których problematyczna jest konieczność fizycznej instalacji oraz zatrudniania specjalistów do wykonywania tego typu działań u klienta docelowego. Wpływa to na czas realizacji prac, podnosi koszty całego procesu oraz wprowadza ograniczenie terytorialne w ekspansji na nowe rynki.