RB ESPI 21/2020 | Powiadomienie z art. 19 Rozporządzenia MAR

RB ESPI 21/2020 | Powiadomienie z art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Tech Invest Group ASI S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 1 czerwca 2020 r. Pani Elżbieta Boryń _były członek Rady Nadzorczej Spółki_ przekazała Spółce powiadomienie o transakcji wykonanej 20 kwietnia 2020 r., jednocześnie informując, że wskutek omyłki nie zostało ono złożone w terminie.

Emitent w załączeniu przekazuje przedmiotowe powiadomienie.

Powiadomienie_-_Elzbieta_Boryn