RB ESPI 27/2020 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 r.

RB ESPI 27/2020 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Zarząd Tech Invest Group ASI S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki _”WZ”_, które odbyło się 31 sierpnia 2020 r.:

– Pan Mateusz Holly, któremu z 6.504.133 akcji przysługiwały 6.504.133 głosy, tj. 40,24% głosów na WZ i 19,01% w ogólnej liczbie głosów Emitenta,

– Pretium Investments ASI Sp. z o.o., której z 6.056.010 akcji przysługiwało 6.056.010 głosów, tj. 37,47% głosów na WZ i 17,70% w ogólnej liczbie głosów Emitenta,

– Pan Krzysztof Cichecki, któremu z 3.601.675 akcji przysługiwało 3.601.675 głosów, tj. 22,29% głosów na WZ i 10,53% w ogólnej liczbie głosów Emitenta.