RB ESPI 10/2019 | The Dust S.A. – zysk na inwestycji

RB ESPI 10/2019 | The Dust S.A. – zysk na inwestycji

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Tech Invest Group S.A. („TIG”, „Emitent”) informuje, że z dniem 1 sierpnia 2019 r. rozliczona została ostatnia transakcja Emitenta dotycząca rozpoczętej w grudniu 2016 r. inwestycji w The Dust S.A., poprzez sprzedaż posiadanego przez siebie pakietu akcji tej spółki.

Wygenerowany przez TIG przychód z łącznej sprzedaży akcji The Dust S.A. wyniósł 713 tys. zł przy koszcie na poziomie 203 tys. zł. Stopa zwrotu: 252%.

Sprzedaż przedmiotowych akcji jest zgodna z profilem i strategią działalności TIG.